Vår Miljø- og HMS-profil

Vår Miljø- og HMS-profil

Iløpet av høsten 2019, har vi jobbet systematisk mot å bli en Miljøfyrtårn bedrift. Sertifiseringen kom i desember -noe vi er stolte over! Vi anser dette som en viktig miljøprofil, og ønsker med det å ta vår del av et større samfunnsansvar, ved å fokusere enda mer på miljøbevissthet. 

Miljø og HMS i fokus

Å bli Miljøfyrtårnsertifisert, innebærer f.eks. enda mer fokus på HMS, innkjøpsrutiner, rutiner for håndtering av avfall, transportkostnader mm. Så vel som miljøaspektet i bransjen, gjelder det også vårt HMS-arbeid. Vi har fra før gode rutiner og prosedyrer på HMS, og har gjennom sertifiseringsarbeidet blitt enda mer bevisst på miljøarbeidet med tanke på kildesortering av avfall, produkttyper/ milljømerking, transport etc. Riktig og godt verneutstyr, jevnlige førstehjelpskurs og årlig revisjon av vårt KS-system hjelper oss å være fokuserte på dette viktige arbeidet. 

Våre ansatte er vår viktigste ressurs - alle våre ansatte skal trygt og uskadet hjem fra jobb hver dag!